Brišemo granice rominga!

Opušteno razgovarajte, razmenjujte SMS poruke i surfujte internetom u Crnoj Gori, BiH, Severnoj Makedoniji i Albaniji

Obaveštavamo korisnike da će od 1. jula 2021. u zemljama koje pripadaju zoni 0 (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija) moći da koriste minute iz besplatnog nacionalnog saobraćaja, SMS poruke i data saobraćaj u okviru svoje tarife i/ili dodataka, bez dodatne naknade.

Nakon potrošenog besplatnog nacionalnog saobraćaja, naplata će se obavljati pod istim uslovima kao i u domaćem saobraćaju.

Povoljni uslovi rominga od 1. jula ove godine važe i za korisnike koji borave u Grčkoj!

Uspostava veze, kao ni dolazni pozivi neće biti naplaćivani.

U narednom periodu, Telekom Srbija ima pravo da primeni dodatnu naknadu za roming u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa važećim propisima i Opštim uslovima.

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail