Izmene u cenama roming saobraćaja sa zemljama Zapadnog Balkana

Izmene u cenama roming saobraćaja sa zemljama Zapadnog Balkana – Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, AP Kosovo i Metohija i Albanija - Zona 0

Od 1. jula 2021. godine, shodno Sporazumu o snižavanju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, AP Kosovo i Metohija i Albanija- Zona 0) počinje primena novih pravila u romingu po režimu „Roming kao kod kuće“, što uključuje sledeće:

Korisnici koji imaju besplatan nacionalni saobraćaj u Srbiji, iste uslove zadržavaju i u celoj Zoni 0.

Takođe, cena uspostave veze za pozive iz Zone 0 prema Srbiji ne menja se i ostaje 0 dinara. Ukida se dodatna naknada za sve vrste saobraćaja (SMS, data i razgovori).

Takođe, cena uspostavljanja veze za ostale odlazne pozive iz zone 0 (ka ostalim zonama) ostaje nepromenjena. Obračunski interval za odlazne pozive iz zone 0 ka mrežama u Srbiji i zoni 0 nije promenjen i traje 30s + 1s. Obračunski interval za sve ostale odlazne pozive je 60s + 60s.

Obračunski interval za dolazne pozive je 1s + 1s.

Obračunski interval za prenos podataka u okviru zone 0 je 1 KB + 1 KB, a u okviru ostalih zona je 100 KB + 100 KB.

Za MMS poruke, važi aktuelna cena MMS poruke u nacionalnom saobraćaju, bez dodatne naknade.

Cene van tarife/dodatka izjednačene su sa cenama u nacionalnom saobraćaju:

Odlazni minutiSMSInternet (MB)
PostpejdPostpejd11,905,901,00
PripejdPripejd11,905,9061,44
KTKT7,893,8949,15

Postpejd

Za korisnike koji nemaju besplatan nacionalni saobraćaj u okviru tarife, cene su iste kao i cene u nacionalnom saobraćaju. Korisnici koji u okviru tarife imaju minute ka mts mrežama ne mogu ih koristiti u zemljama Zone 0. Korisnici koji u okviru tarife imaju m:tel minute mogu ih koristiti i kada su u m:tel mrežama Crna Gora i BiH, po nepromenjenim uslovima.

Korisnici koji koriste multimedijalne aplikacije i usluge: HBO Go, iris Go, Arena Cloud, Deezer, Apolon, mts Meerkiddo, mts Disk, Balkan Myusic, NBA, dobijaju posebnu kvotu od 5GB interneta za korišćenje u zemljama Zone 0.

Nacionalni internet tarifni dodaci i roming tarifni dodaci koriste se na isti način kao i u Srbiji (Net 500MB, Net 3GB, Net 10GB, Net 100GB, 1GB, 1,5GB i 2GB, Roming pričaj i Roming SMS dodaci). Korisnici, kao i do sada, mogu da aktiviraju m:tel Plus 10 i m:tel Plus 30 dodatke pod nepromenjenim uslovima.

Korisnici koji su kupili dodatak „Deljeni net“ mogu ga koristiti u zemljama iz Zone 0  na isti način kao i u nacionalnom saobraćaju.

Korisnici koji u okviru tarife imaju neke od tarifnih dodataka za društvene mreže (Viber, Facebook, WhatsApp, Instagram i Twitter) ili ih aktiviraju, mogu ih koristiti samo u Srbiji, ne mogu se koristiti u okviru zemalja iz Zone 0.

Korisnici koji imaju Youtube i Twitch dobijaju dodatnih 10GB za korišćenje interneta u zemljama Zone 0.

Na osnovu usluge Net limit, odnosno FUP, korisnici mogu koristiti internet po smanjenoj brzini u zemljama Zone 0. Korisnici koji ovu uslugu imaju u okviru tarife i/ili dodatka, mogu je koristiti i u zemljama Zone 0, tako da se ne naplaćuje dodatna naknada prilikom smanjene brzina protoka.

Nakon potrošenog besplatnog saobraćaja iz tarife i/ili dodatka, korisnicima koji nemaju FUP ili Net Limit, naplaćuju se cene koje važe u nacionalnom saobraćaju.

U slučaju da korisnici  nemaju FUP, internet je blokiran osim ukoliko kupe internet ili roming/mtel dodatak po uzoru na pravila koja važe i u nacionalnom saobraćaju.

Sledeće kampanje važe u zemljama Zone 0 : Novogodišnja kampanja, Letnja kampanja, Stotka net.

Korisnici 4uBOX4 i 1uBOX3 neće imati na raspolaganju korišćenje ovih usluga u okviru zemalja iz Zone 0. 

Saobraćaj se troši prema sledećem redosledu: roming saobraćaj iz mesečne naknade, roming dodaci, nacionalni saobraćaj iz mesečne naknade, nacionalni dodaci.

Pripejd

Tarifni dodaci koji sadrže nacionalne minute, sms i DATA saobraćaj korisnici mogu da koriste u okviru zemalja iz Zone 0 pod istim uslovima kao i u Srbiji, bez plaćanja dodatne naknade. Korisnici MIX promocija na raspolaganju nemaju minute u okviru mts mreže, ali sms i DATA saobraćaj im važi po istim uslovima kao i u Srbiji. Korisnici, kao i do sada, mogu da aktiviraju m:tel Plus 10 i m:tel Plus 30 po nepromenjenim uslovima.

Saobraćaj se troši prema sledećem redosledu: roming dodaci, nacionalni dodaci.

Kontrola troškova

Tarifni dodaci koji sadrže sms i DATA saobraćaj korisnici mogu da koriste u okviru zemalja iz Zone 0 pod istim uslovima kao i u Srbiji, bez plaćanja dodatne naknade. Korisnici, kao i do sada, mogu da aktiviraju m:tel Plus 10 i m:tel Plus 30 dodatke pod nepromenjenim uslovima.

Saobraćaj se troši prema sledećem redosledu: roming dodaci, nacionalni saobraćaj iz mesečne naknade, nacionalni dodaci.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail