Novine u romingu od 1. jula

U želji da vam olakšamo korišćenje naših usluga dok ste u inostranstvu, od 1. jula 2015. godine će se primenjivati jedinstvene cene roming saobraćaja koje će važiti za sve naše korisnike (postpejd, pripejd i korisnike Kontrole troškova).

Sistem tarifiranja po zonama koji obuhvata šest međunarodnih zona ostaje nepromenjen, osim povoljnosti koje se odnose na Crnu Goru, BiH i Makedoniju. Od navedenog datuma Crna Gora, BiH i Makedonija iz Zone 1 prelaze u Zonu 0. Uspostava veze za pozive iz Crne Gore, BiH i Makedonije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Makedoniji iznosiće 0 dinara. Dodatna povoljnost za ove pozive je i obračunski interval 30s+1s.

Pored dodataka koji Vam u omogućavaju neograničene pozive, poruke i Internet, od 1. jula očekuju vas posebne promotivne povoljnosti za pozive iz m:tel mreža u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Od ovog datuma ukida se naplata uspostava veze za pozive upućene ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru Telekom Srbija grupe*. Cena minuta razgovora iznosiće 17,00 dinara.

Novine od 1. jula uključuju i povoljnosti koje se odnose na postpejd roming pakete. Nova cena Evropa 50 paketa biće 3.990,00 dinara (umesto 4.490.00 dinara), Evropa 20 paket će koštati 1.990,00 dinara (umesto 2.490,00 dinara), dok ćete u okviru paketa Evropa internet imati na raspolaganju duplu količinu MB (10MB).

* mts mobilna i fiksna mreža, mobilna i fiksna mreža m:tel Crna Gora, m:tel mreža Republika Srpska i fiksna mreža Telekoma Srpske

Cenovnik za roming usluge od 1. jula

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.