Objedinjena dostava računa

Obaveštavamo vas da će, počev od računa za mart koje ćete dobiti početkom aprila meseca, svi vaši računi za usluge Telekoma Srbija koji vam stižu na istu adresu biti isporučeni u jednoj koverti.

Ova promena motivisana je odgovornošću prema životnoj sredini i našom željom da pojednostavimo našu komunikaciju sa vama - korisnicima naših usluga.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.