mts eSIM kartica je sada dostupna svim korisnicima pripejd tarifa i Kontrole troškova!

Super vest za sve korisnike pripejd tarifa i Kontrole troškova je da im je od sada eSIM usluga dostupna! eSim usluga je od danas dostupna i korisnicima, Moj pripejd, Sve cool, Turist SIM i Super Turist SIM tarifa.

E sim vest 1130x635 v2.jpg

Usluga nudi brojne pogodnosti, a jedna od najkorisnijih je mogućnost korišćenja više tarifnih profila na istom uređaju, uz visoku bezbednost i zaštitu podataka, kao i očuvanje životne sredine.

Ukoliko ste korisnik pripejd tarife ili Kontrole troškova i zainteresovani ste za ovu karticu, potrebno je da zahtev za eSIM uslugu podnesete u najbližoj mts poslovnici, pozovete kontakt centar, ili putem mejla - mtsinfo@telekom.rs.

Nakon registracije zahteva, dobićete uputstvo i parametre za instalaciju eSIM profila.

Više informacija o ovoj usluzi možete pronaći na eSIM strani.

listu uređaja iz aktuelne ponude koji podržavaju eSIM uslugu pogledajte ovde.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.