Kako da mi odmah nakon plaćanja računa za usluge mobilne/fiksne bude uključen telefon?

Odmah nakon plaćanja računa imate mogućnost da Vam mobilni ili fiksni telefon bude uključen, bez čekanja na evidentiranje uplate. Za uključenje potrebno je da:

1. pozovete 0800 100 100, sa mobilnog ili fiksnog broja telefona koji želite da uključite (poziv je besplatan),
2. za uključenje usluga mobilne telefonije odaberite opciju 1 zatim opciju 1 potom opciju 2, a za uključenje usluga fiksne telefonije izaberite opciju 1, zatim opciju 1 i potom opciju 1.
3. automat će Vam saopštiti informacije o broju računa i uslugama koje se nalaze na tom računu,
4. odaberite opciju 2 - uključenje na reč
5. automat će Vam potvrditi da je izdat nalog za uključenje usluga.

Odabirom opcije 1 za Informacije o računima i aktivaciji usluga nakon izvršene uplate, potom opcije 2 za Mobilne usluge u meniju za postojeće korisnike i unosom šifre korisnika možete da dobijete informacije o dospelim potraživanjima za sve račune mobilne telefonije i Box paketa.
Odabirom opcije 1 za Informacije o računima i aktivaciji usluga nakon izvršene uplate, potom opcije 1 za usluge fiksne telefonije, televizije, interneta i BOX pakete u meniju za postojeće korisnike i unosom šifre korisnika možete da dobijete informacije o dospelim potraživanjima za sve račune fiksne telefonije i Box paketa.

Brzo i jednostavno platite mts račun

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.