Kako mogu da isključim PIN u svom telefonu?

Ukoliko PIN kontrolna funkcija nije isključena, Vaš mobilni telefon će pri svakom uključivanju zahtevati da unesete PIN kod. Ovu funkciju možete da isključite u telefonu u opciji Podešavanja/Sigurnosna podešavanja.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.