Šta su PIN/PUK kodovi?

PIN i PUK kodove dobijate uz SIM karticu. PUK kod je lični broj za deblokiranje PIN koda.
PIN je jedinstveni lični identifikacioni broj koji služi za zaštitu od neovlašćenog korišćenja vaše SIM kartice. To je samo Vama poznata četvorocifrena šifra, koju možete da promenite i definišete šifru koju ćete lako zapamtiti. Ako tri puta uzastopno unesete pogrešan PIN kod, SIM kartica će se automatski blokirati. Blokiranu SIM karticu moguće je deblokirati unosom PUK kod.

PUK je osmocifreni lični broj koji služi za deblokiranje PIN koda, fabrički je ugrađen u SIM karticu i ne može se menjati. Ukoliko 9 puta uzastopno unesete pogrešan PUK, Vaša kartica će biti trajno blokirana. U tom slučaju možete da zamenite SIM karticu u nekoj od naših poslovnica.
Ukoliko zaboravite Vaše PIN i PUK kodove, možete da saznate pozivom na 0800 100 100 ili dolaskom u našu poslovnicu.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.