Zašto ne mogu da pošaljem ni jednu e-mail poruku?

Proverite Vašu internet konekciju (status konekcije: connected/disconnected, online/offline), da li ste uključili opciju "My server requires authentication" u Vašem e-mail klijentu i da li ste pravilno upisali Korisničko ime i Lozinku (obratite pažnju na mala i velika slova). Proverite da li ste pravilno upisali SMTP server (mail.mts.rs) u Vašem e-mail klijentu i da li ste u Vašem antivirus programu podesili da se ne skenira odlazna pošta (neki antivirus programi prave isuviše veliku zadršku pri proveri odlazne pošte).
Ukoliko i dalje ne možete da primite nijednu e-mail poruku, kontaktirajte našu tehničku podršku na 0800 100 100.

Informišite se o svim e-mail uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.