Zašto ne mogu da primim nijednu e-mail poruku?

Proverite Vašu internet konekciju (status konekcije: connected/disconnected, online/offline), da li ste pravilno upisali username i password (obratite pažnju na mala i velika slova) i proverite da li ste pravilno upisali POP3 server (mail.mts.rs) u Vašem e-mail klijentu.
Ukoliko i dalje ne možete da primite nijednu e-mail poruku, kontaktirajte našu tehničku podršku na 0800 100 100.

Informišite se o svim e-mail uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.