Obaveštenje o izmenama u okviru dodatnog TV paketa Zadruga

Od 11. jula 2021. pa sve do početka nove sezone, dodatni iris TV paket Zadruga se ne naplaćuje.

Obaveštavamo iris TV korisnike da se od 11. jula 2021. dodatni paket Zadruga ne naplaćuje postojećim korisnicima, kao ni novim korisnicima koji se budu prijavili na paket od tog datuma.

Za prvih deset dana korišćenja paketa tokom jula meseca, do 11. jula, korisnicima će biti obračunata naplata srazmerno broju dana njegovog korišćenja.

Nova sezona rijaliti programa počinje 05. septembra, dok naplata paketa Zadruga za postojeće i nove korisnike počinje od 01. oktobra 2021.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.