Ukidanje dodataka za roming

Ukidaju se Evropa roming dodaci

Obaveštavamo korisnike da će od 19. jula 2021. biti ukinuti Evropa roming dodaci za korisnike usluga postpejda i to: Evropa 10, Evropa 20, Evropa 50, kao i dodatak Evropa razgovori.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.