Ukidanje dodataka

Od 1. aprila, ukida se nekoliko dodataka za postpejd korisnike

Obaveštavamo korisnike da će od 1. aprila 2021. doći do ukidanja sledećih dodataka iz ponude:

  • Net 150MB
  • 100 poruka u nacionalnom saobraćaju
  • 500 poruka u nacionalnom saobraćaju
  • 3000 poruka u nacionalnom saobraćaju
  • 30 minuta
  • 60 minuta
  • 120 minuta
  • Najdraži broj

Usluga Net 150MB moći će da se obnavlja dok se korisnici ne odjave od ovog dodatka. Ostali dodaci se potpuno ukidaju iz ponude i neće imati mogućnost obnove. Korisnicima kojima u tom trenutku bude aktiviran dodatak, on će automatski biti deaktiviran 1. aprila ove godine.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.