Obaveštenje o izmenama u okviru starih postpejd tarifa

Tarife Mix Net XL, Mix Net XXL, Mix Net 1000, Mix 1250, Mix 2300, Mix 3500, Mobilni Net 50 GB i Mega Net neće biti u ponudi za korisnike od 1. februara 2021. godine.

Obaveštavamo korisnike da će od 1. februara 2021. doći do izmena u okviru starih postpejd tarifa. Od navedenog datuma tarifni profili Mix Net XL, Mix Net XXL, Mix Net 1000, Mix 1250, Mix 2300, Mix 3500, Mobilni Net 50 GB i Mega Net više neće biti u ponudi.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.