Obaveštenje o izmenama u međunarodnom saobraćaju mobilne telefonije

Od 29. decembra ove godine primenjuju se nove zone i jedinstveni cenovnik za međunarodni saobraćaj mobilne telefonije

Obaveštavamo korisnike da će od 29. decembra 2020. doći do izmena u okviru zona i formiranja jedinstvenog cenovnika u međunarodnom saobraćaju mobilne telefonije koji važi za nove i postojeće korisnike svih pripejd, postpejd tarifa i tarife Kontrola troškova. Od navedenog datuma smanjuje se broj zona u međunarodnom saobraćaju sa sedam na četiri zone, tako da se zone I, II i III spajaju u zonu I, a zone IV i V se spajaju u zonu II. Zona VI postaje zona III, dok zona 0 ostaje nepromenjena.

Od 29. decembra 2020. cena minuta poziva ka zoni 0 iznosiće 18,00 din; ka zoni I - 48,00 din; ka zoni II - 108,00 din; ka zoni III – 600,00 din. Cena uspostave veze i obračunski interval neće se menjati.

Navedene izmene ne odnose se na fiksnu telefoniju.

Spisak zemalja po novim zonama

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.