Prekid u emitovanju programa kanala TV Šabac

Emitovanje programa na kanalu TV Šabac na poziciji 577 je u prekidu.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.