Obaveštenje o izmenama u međunarodnom saobraćaju mobilne telefonije

Od 1. decembra ove godine primenjuju se nove zone i jedinstveni cenovnik za međunarodni saobraćaj mobilne telefonije

Obaveštavamo korisnike da će od 1. decembra 2020. doći do izmena u okviru zona i formiranja jedinstvenog cenovnika u međunarodnom saobraćaju mobilne telefonije koji važi za nove i postojeće korisnike svih pripejd, postpejd tarifa i tarife Kontrola troškova. Od navedenog datuma smanjuje se broj zona u međunarodnom saobraćaju sa sedam na četiri zone, tako da se zone 1, 2 i 3 spajaju u zonu 1, a zone 4 i 5 se spajaju u zonu 2. Zona 6 postaje zona 3.

Navedene izmene ne odnose se na fiksnu telefoniju.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.