Izmene u programskoj šemi

Kanal TV Nova više neće biti sastavni deo naše ponude.

Kanal TV Nova na poziciji 501. od 29. novembra 2019. nije deo mts TV ponude.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.