Izmena cene usluge Siguran Net

Obaveštavamo korisnike da će od 1. decembra 2023. cena za uslugu Siguran Net biti izmenjena.

Mesečna naknada za uslugu Siguran Net iznosiće 89 dinara, sa PDV-om, i primenjivaće se za sve postojeće i nove korisnike.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.