iris TV – dodatne pozicije za TV Palma plus, TV Pančevo i Dunav TV

Obaveštavamo korisnike iris TV -a da kanale TV Palma plus, TV Pančevo SD/HD i Dunav TV SD/HD, osim na postojećim pozicijama, mogu da prate i na dodatnim pozicijama:

TV Palma plus: osim na poziciji 123, kanal je sada dostupan i na poziciji 507,
TV Pančevo SD/HD: osim na poziciji 142, kanal je sada dostupan i na poziciji 508,
Dunav TV SD/HD: osim na poziciji 143, kanal je sada dostupan i na poziciji 509.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.