Novi kanal u okviru irisGO ponude

U okviru iris GO ponude je i kanal Hype 2, na poziciji 92.
TV kanal je na raspolaganju u okviru paketa Start i Max uz dodatne funkcionalnosti Gledaj unazad 7 dana i Pauziraj.

Kanal je već dostupan u okviru:
• irisTV ponude: pozicija 604;
• Supernova i MOVE ’N’ GO ponude: pozicija 702.

HYPE 21130x635.jpg

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.