Pozivi ka Beogradskom pozivnom centru (11011)

Pozivi ka komercijalnom servisu 11011, Beogradskom pozivnom centru, tarifiraju se po ceni koja se primenjuje za pozive ka fiksnom broju u mreži Telekoma Srbija.

Privatnim i poslovnim korisnicima mts postpejd tarifa ovi pozivi se neće naplaćivati sve dok, u okviru naknade za tarifu, imaju na raspolaganju besplatne minute za pozive ka fiksnoj mreži. Nakon što potroše besplatne minute iz naknade za tarifu, pozivi ka komercijalnom servisu 11011 će se naplaćivati po važećem cenovniku za pozive ka fiksnoj mreži Telekoma Srbija.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.