Iris TV - izmena numeracije HD kanala

Obaveštavamo korisnike iris TV paketa Start, Plus i Max, koji imaju HD kanale, da će od 01.09.2022, doći do izmene numeracije pojedinih HD kanala.

Izmena se odnosi na TV kanale koji se emituju i u SD i u HD rezoliciji. Od navedenog datuma ovi kanali će se emitovati samo u HD rezoluciji i imaće numeraciju koju sada ima SD kanal. Prethodna HD numeracija kanala se ukida.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.