Korišćenje dodataka i saobraćaja u regionu Zapadnog Balkana za privatne korisnike

Pripejd

Od 01.06.2022, pripejd korisnici mogu da koriste nacionalne dodatke iz personalizovane ponude samo u mreži mts Srbije.
U regionu Zapadnog Balkana korisnici mogu da koriste saobraćaj (razgovori, SMS poruke ili internet) ukoliko uplate kredit, pri čemu se saobraćaj tarifira po cenovniku za nacionalni pripejd saobraćaj.
U mtel mrežama Crne Gore i Bosne i Hercegovine mogu da aktiviraju m:tel roming dodatke: m:tel Plus 10 ili m:tel Plus 30.

Postpejd
Postpejd privatni korisnici iz svog tarifnog paketa mogu da koriste celokupan saobraćaj za minute i SMS poruke u regionu Zapadnog Balkana, dok se za postpejd tarife privatnih korisnika navedenih u listi dodeljuje dodatna količina internet saobraćaja koja može da se koristi samo u okviru zone 0. Tarife koje imaju neograničen saobraćaj u okviru mts mreže mogu da ga koriste samo dok su u Srbiji.

Dodeljenu kvotu internet saobraćaja za region Zapadnog Balkana, korisnici mogu da provere putem USSD meni-ja na *797# (Stanje računa – Roming paketi).

Postpejd korisnici ne mogu da aktiviraju Roming tarifne dodatke (Evropa CALL 25, Evropa CALL 50, Planeta CALL 25, Planeta CALL 50, Evropa NET dan, Evropa NET 1GB, Evropa NET 1,5GB, Evropa NET 3GB, Planeta NET 1GB, Planeta NET 3GB, UAE NET 1GB) i koriste u regionu Zapadnog Balkana.

Postpejd korisnici mogu da aktiviraju m:tel Plus 10 ili m:tel Plus 30 dodatak i mogu da koriste samo u mtel mrežama Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.