mts ponovo najbolja mreža u Srbiji!

I posle prošlogodišnjeg rekordnog uspeha mts je potvrdio primat

Bilo je pravi izazov ponoviti uspeh od prošle godine, ali znali smo da je važno da održimo standard! Na to nas obavezuju rezultati koji su ostvareni uz mnogo truda i koji nisu mali, niti slučajni. Kroz naše uspehe pokazali smo da razumemo svaki aspekat poslovanja u telekomunikacijama, ali i da u teškom trenutku prepoznajemo vaše potrebe i izlazimo im u susret na pravi način.

I ove godine je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) izvršila uporedna merenja i analizu kvaliteta usluga mobilnih mreža (benchmark mobilnih mreža) u Srbiji i zaključila da mts u ukupnom pregledu pruža najbolje usluge. U periodu između septembra i novembra, uz primenu ETSI standarda i preporuka ITU, sagledani su ključni pokazatelji performansi domaćih mobilnih mreža.

Posmatrani su svi važni aspekti usluga koje pružaju domaći operateri: brzina uspostavljanja veze, kvalitet govornog signala, prenos velikih i malih dokumenata, te pregledanje interneta i kvalitet video zapisa sa Jutjuba, kao i brzina prenosa paketa u mreži. Svi ovi aspekti mereni su u okvirima tri kategorije: na putevima, ali i u velikim i malim gradovima naše lepe zemlje.

Posle 10.000 kilometara koje su timovi RATEL-a prešli koristeći supermodernu opremu, zaključak je bio jasan: mts je najbolja mreža u Srbiji!

Zato nas i raduju rezultati koji pokazuju da se između nas prostire signal visokog kvaliteta, na vezi koja se ne prekida.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.