Sada je i zvanično: mts je najbolja mreža u Srbiji

Mi smo najbolji, zato što ste vi najbolji!

Znali smo šta ćete odgovoriti kada vam budemo rekli da smo najbolji na uporednim merenjima tehničkih mogućnosti mreže: „Mi smo to znali!“. Detaljna merenja regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) izvršena su tokom oktobra i novembra ove godine i obuhvatila su preko 10.000 kilometara puteva u Srbiji i 47 gradova, preko 6.500 telefonskih poziva i preko 3.500 sesija za prenos podataka, da bismo čuli: mts mobilna mreža je najbolja! Tako smo pokazali koliko je jaka naša veza sa vama.

U ovom sveobuhvatnom merenju performansi mobilnih mreža, testirana su četiri glavna tipa usluga:

  • Govorna usluga, sa 40% učešća u ukupnom rezultatu,
  • Usluge prenosa podataka, sa 40% učešća u ukupnom rezultatu,
  • Pregledanje interneta (Web browsing), sa 10% učešća u ukupnom rezultatu,
  • Platforma Jutjub (YouTube), sa 10% učešća u ukupnom rezultatu.

U svakom od ovih parametara, mts je najbolji.

Znamo da ste navikli da čujete dobre vesti od nas, jer smo već dugo zajedno, međutim mi delimo iste vrednosti i znamo da ne treba žuriti da bi se ostvarilo savršenstvo. Već mesecima pratite naše uspehe u multimedijalnom svetu, ali i u svetu optičkog pristupa, a sada je zvanično ono što smo osećali: mts je najbolja mobilna mreža.

Zato smo zajedno. Zato svi žele da budu u našem društvu.

Stvari su došle na svoje mesto.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.