Obaveštenje

Obaveštavamo korisnike o promeni broja računa za plaćanje usluga mobilne telefonije.

Novi broj računa je 170-30013706003-58.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.