Kontrola troškova - novine

Obaveštavamo korisnike tarifnog profila Kontrola troškova da će se, od 1. avgusta 2014. Godine, primenjivati novi model tarifiranja.

Naime, od navedenog datuma, korisnicima Kontrole troškova biće omogućeno da, pored kredita i bonusa, u naredni mesec prenose i nepotrošenu količinu MB iz pretplate. Celokupna količina prenetog saobraćaja moći će da se iskoristi u mesecu u koji je preneta.

Pored toga, da bismo vam olakšali praćenje vaše potrošnje, u glavnom meniju mt:s vodiča (*100#) kredit iz pretplate sada će biti prikazan u okviru opcije Mesečni kredit, dok će u okviru opcije Dopunjeni kredit biti prikazan iznos koji ste dopunili na bilo koji od uobičajenih načina za dopunu prepaid kredita. Izborom opcije 4. Ostalo, dobićete detaljan prikaz stanja na vašem računu, koji pored ostalog uključuje i bonuse koje ostvarite, kao i datum isteka Mesečnog kredita.

Stanje bonusa za prenos podataka, SMS poruke i pozive u mt:s mreži možete proveriti i putem koda *108#, dok putem koda *105# možete proveriti stanje MB iz pretplate.

Izmene u okviru ponude tarifnih dodataka


Korisnici tarife Kontrola troškova od 1. jula 2014. godine, aktivacijom tarifnog dodatka Uzmi minute na raspolaganju će imati 120 minuta za razgovore u mt:s mreži, dok će aktivacijom dodatka Uzmi SMS dobiti 240 SMS poruka za dopisivanje u domaćem saobraćaju. Cena i period važenja ovih dodataka ostaju nepromenjeni.

Korisnicima Kontrole troškova i dalje će biti na raspolaganju dodatak Uzmi Internet, čijom aktivacijom dobijaju 100MB za prenos podataka u domaćem saobraćaju koje mogu iskoristiti u periodu od 7 dana. Ovaj dodatak mogu aktivirati po ceni od 80,00 dinara.

Podsećamo vas da povoljne Uzmi tarifne dodake možete aktivirati veoma jednostavno, putem mt:s vodiča(*100#) ili slanjem SMS poruke u odgovarajućem formatu na broj 687.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.