Pomoć ugroženim područjima

Humanitarni SMS broj Vlada Republike Srbije otvorila je humanitarni SMS broj 1003 za prikupljanje sredstava za pomoć ugroženim područjima. Cena poslate poruke je 100 dinara.

Besplatan broj za ugrožene

Ugroženi u elementarnoj nepogodi mogu besplatno da pozovu broj 112. Pozivi iz sve tri mreže ka broju 112 biće preusmereni na brojeve Kriznog štaba.

Besplatan broj sa instrukcijama za postupanje u vanrednoj situaciji

Kompanija Telekom Srbija i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije aktivirali su broj 0800-222-333 putem kojeg se mogu dobiti instrukcije za postupanje u vanrednoj situaciji tokom i nakon poplava. Pored ovih saveta, besplatnim pozivom na broj 0800-222-333 korisnici će dobiti i informacije u vezi sa čišćenjem, uputstva kako postupati sa hranom, pripremom hrane i ličnom higijenom, kao i instrukcije u vezi sa profesionalnom i medicinskom pomoći.

Besplatan mobilni Internet za Facebook i Twitter

S obzirom na to da je u pojedinim područjima Srbije, pre svega onim najviše pogođenim poplavama, otežan telekomunikacioni saobraćaj i da se komunikacija u velikoj meri uspostavlja putem društvenih mreža, kompanija Telekom Srbija uspela je da obezbedi tehničke uslove i omogući besplatan internet za korišćenje društvenih mreža Facebook i Twitter.

Da ne bi bilo ugroženo funkcionisanje čitave mreže, korisnici će besplatan internet za pomenute društvene mreže moći da koriste isključivo sa svojih mobilnih telefona. Molimo građane da ovu pogodnost koriste pre svega da bi pomogli najugroženijem stanovništvu, kako bi informacije na vreme stigle do onih kojima su najpotrebnije i onih koji pružaju pomoć. Besplatan mobilni internet za sve društvene mreže biće omogućen dok traje vanredna situacija.

Dinarski račun 

Svi koji žele da upute pomoć ugroženima u vanrednoj situaciji mogu da uplate novac na namenski dinarski račun Vlade Republike Srbije na broj 840-3546721-89, svrha uplate: za otklanjanje vanrednih okolnosti - poplave.

Menadžment kompanije u stalnom je kontaktu sa republičkim i lokalnim kriznim štabovima u nastojanju da iznađe sve moguće načine kako bi se zajednički poboljšala situacija na terenu, vodeći pri tome računa o stabilnosti i funkcionisanju čitavog sistema.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.