Novo! Pripejd tarifni dodaci Plan 100 i Plan 200

Dopunite vašu Sve Cool i Moj pripejd tarifu novim povoljnim dodacima!

U želji da našu pripejd ponudu učinimo što raznovrsnijom i povoljnijom, proširili smo mts ponudu pripejd tarifnih dodataka novim mesečnim dodacima Plan 100 i Plan 200. Novi dodaci vam nude minute/SMS u nacionalnom saobraćaju, neograničene razgovore u mts mreži i GB za internet saobraćaj:

Plan 100:

  • 100 min/sms u nacionalnom saobraćaju
  • neograničeni minuti u mts mreži
  • 1 GB data nacionalnog saobraćaja
  • 5 GB data za društvene mreže

Plan 200:

  • 200 min/sms u nacionalnom saobraćaju
  • neograničeni minuti u mts mreži
  • 2 GB data nacionalnog saobraćaja
  • 10 GB data za društvene mreže

Saobraćaj iz Plana 100 i Plana 200 možete da koristite u periodu od 30 dana od njihove aktivacije.

Imamo lepu vest i za nove pripejd korisnike. Sada imate mogućnost da sami odaberete svoju mts dobrodošlicu! mts vam nudi izbor jedne od dve dobrodošlice, kojom vas radosno dočekujemo u našu mrežu.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.