Kako izgleda mts račun za Box paket?

Pogledajte detaljan prikaz mts računa po uslugama:

Prednja strana

U gornjem desnom uglu računa, uvek su prikazane četiri ikonice. Znakom obeležene su usluge na koje se račun odnosi.

Legenda

 1. Podaci o korisniku usluge i adresi za dostavu računa
 2. Obračunski period za koji je račun izdat.
 3. Ukupno zaduženje za obračunski period: Naknada- mesečna naknada za sve usluge integrisane u Box paket; Saobraćaj- ostvareni saobraćaj na svim fiksnim i postpejd linijama integrisanim u Box paket; Ostale usluge i naknade - ukupno zaduženje po osnovu jednokratnih i dodatnih usluga*
  Zatezna kamata - ukoliko je na računu prikazana ova stavka, ona se odnosi na obračun kamate u ovom obračunskom periodu, a za kašnjenje u plaćanju prethodnih računa
  Ukoliko su na računu za Box prikazane stavke Uređaji i usluge i Uređaji i usluge na rate one se odnose na ukupno zaduženje po osnovu uređaja za koje je izvršen promet u ovom obračunskom periodu. Stavka Plaćanje na rate, predstavlja iznos rate za kupljeni uređaj obračunat u ovom obračunskom periodu.
  Stavka Naplata u ime i za račun drugog se odnosi na komercijalne servise: telefonsko glasanje, nagradne igre i sl.
 4. Stavka se odnosi na prethodno dugovanje na dan izdavanja računa. Ukoliko korisnik ima prethodnih dugovanja, prikazuje se iznos dugovanja koji ne uključuje utužena potraživanja.
 5. Ukupno fakturisano - predstavlja ukupan iznos zaduženja sa porezom za navedeni obračunski period
  Ukupno za plaćanje - ukupan iznos koji korisnik plaća po dostavljenom računu
 6. Nalog za plaćanje - predstavlja instrukciju za plaćanje fakturisanog iznosa za navedeni obračunski period

* Jednokratne i dodatne usluge obuhvataju sledeće usluge: identifikacija pozivajućeg pretplatnika, zasnivanje korisničkog odnosa za uslugu mts TV, zasnivanje korisničkog odnosa za ADSL uslugu, takse za montažu i instalaciju opreme, prepaid dopune, naknade za dodatne mts TV pakete, naknade za uslugu snimanje sadržaja, proizvodi, taksa za ponovno uključenje, naknade za dodatni STB uređaj, dostava listinga sa specifikacijom odlaznih poziva, seoba Internet priključka, naknada za STB nakon isteka ugovornog roka, naknada za modem nakon isteka ugovornog roka, naknada za korisničku opremu i sl.

Zadnja strana

Legenda

Poleđina računa sadrži specifikaciju troškova koji čine ukupno zaduženje za navedeni obračunski period.

 1. Stavka se odnosi na osnovnu mesečnu naknadu za usluge integrisane u Box paket
 2. Stavka sadrži specifikaciju potrošnje za dodatne usluge Box paketa.
 3. Predstavlja iznos naknade za mobilnu postpejd liniu pre integracije u Box paket.
 4. Stavka se odnosi na specifikaciju potrošnje po vrsti saobraćaja za postpejd mobilnu liniju za ceo obračunski period: u okviru grupe, domaći u okviru mts mreže, domaći van mts mreže, međunarodni saobraćaj i saobraćaj ostvaren u romingu.
  Tu se ubrajaju i zaduženja za poruke u domaćem i međunarodnom saobraćaju, multimedijalne poruke i prenos podataka. Ova stavka takođe može da obuhvati i saobraćaj po osnovu fiksne telefonske linije (međunarodni i saobraćaj prema mrežama mobilne telefonije) za ceo obračunski period
 5. Specifikacija se odnosi na ostale naknade po osnovu tarifnih dodataka u okviru postpejd linije integrisane u Box paket, kao i jednokratne naknade za te dodatke. Takođe može da obuhvati i komercijalne servise: telefonsko glasanje, nagradne igre i sl.
 6. Ove stavke obuhvataju prikaz zaduženja sa pripadajućim porezom uz dodatni prikaz rate za kupljeni uređaj obračunat u ovom obračunskom periodu
 7. Prostor predviđen za dodatne informacije o mts uslugama i novim promocijama i kampanjama. 

Napomene
Na oglednom primerku računa podaci su provizorni i služe u svrhu pojašnjenja i boljeg razumevanja pojedinih stavki računa.

Brzo i jednostavno platite mts račun

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail

mts chat podrška

Vaša poruka je prosleđena.
Trenutno nismo na mreži. Molimo Vas da ostavite poruku, odgovor će biti poslat na navedenu e-mail adresu.
Pošalji e-mail
Hvala vam što ste koristili našu uslugu.
Svi agenti su trenutno zauzeti.
Pošalji e-mail