Na koji način mogu da izvršim aktivaciju/deaktivaciju SMS obaveštenja o aktuelnim promocijama?

Za deaktivaciju možete da pošaljite SMS poruku sa bilo kojim tekstom na broj 6560 ili da pozovete 0800 100 100. Ukoliko ponovo želite da aktivirate SMS obaveštenja o novim promocijama, možete da pošaljete SMS poruku sa bilo kojim tekstom na broj 6410 ili da pozovete 0800 100 100.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.