Koji je broj servisnog centra za kratke poruke (SMS)?

Broj servisnog centra za SMS poruke je +381650000900.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.