Načini aktivacije i uslovi korišćenja usluge Net Limit

Nakon potrošenog internet saobraćaja po maksimalnoj brzini u okviru naknade, na raspolaganju vam je usluga Net Limit koja vam omogućava da koristite internet sa smanjenom brzinom protoka dok boravite u Srbiji ili regionu Zapadnog Balkana (do 1 Mb/s, odnosno do 64/32 Kb/s, u zavisnosti od tarife) bez straha od uvećane mesečne naknade.

Cena mesečne naknade za korišćenje usluge Net Limit je 149,00 dinara. Ova usluga će vam biti automatski aktivirana na svim postpejd tarifama prilikom potpisivanja ugovora ili promene tarife. Ukoliko je po zahtevu korisnika usluga Net Limit isključena na prethodnoj tarifi/ ugovoru, Net Limit neće biti automatski aktiviran prilikom produžavanja ugovora ili promene tarife.

Net Limit će vam biti automatski aktiviran i u narednom mesecu, nije potrebno da vršite ponovnu aktivaciju. Uslugu možete naknadno da deaktivirate u nekoj od naših poslovnica ili pozivom na broj 0800 100 100. Bez obzira na to kog datuma u mesecu ste izvršili deaktivaciju ili ponovnu aktivaciju Net Limit usluge, za taj mesec će vam biti naplaćen puni iznos naknade, osim ukoliko uslugu Net Limit deaktivirate u danu kada je automatski aktivirana prilikom zaključivanja ugovora.

Net Limit uslugu možete da aktivirate na način koji vam najviše odgovara:

• putem mts postpejd vodiča (*797#) – pronađite opciju Internet/Net Limit/Kupi,
• slanjem SMS poruke sa tekstom „NETLIMIT“ na broj 7888,
• putem aplikacije Moj mts ili
• u mts poslovnicama.

Ako se odlučite da deaktivirate uslugu Net Limit, prenos podataka se, od momenta deaktivacije, naplaćuje po ceni od 1 din/MB, ukoliko ste potrošili vaš internet saobraćaj uključen u naknadu. Obračunski interval je 1 KB.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.