Da li su za instalaciju modema potrebni dodatni programi?

Ne, modem sam pokreće instalaciju jednostavnim povezivanjem sa računarom.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.