Da li mogu da pređem sa postpejda na Kontrolu troškova?

Da, možete besplatno da pređete na Kontrolu troškova. Prelazak možete da obavite u našim poslovnicama ili kod ovlašćenih dilera. Potrebno je da su izmirena prethodna dugovanja na postpejd broju i da je istekao vremenski period za koji ste potpisali ugovornu obavezu.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.