Kontrola troškova

Koji su uslovi međunarodnog saobraćaja u kontrola troškova tarifama?

Detaljnije

Da li mogu da pređem sa postpejda na Kontrolu troškova?

Detaljnije

Da li mogu sa Kontrole troškova da pređem na postpejd tarifu ako imam važeću ugovornu obavezu?

Detaljnije

Kontrola troškova

Kako mogu da proveravam stanje na računu?

Detaljnije

Na koje sve načine mogu da dopunim kredit?

Detaljnije

Kontrola troškova

Kome mogu da se obratim ukoliko zaboravim svoj PIN i PUK kod?

Detaljnije

Da li mogu da koristim roming uslugu?

Detaljnije

Da li mogu da zadržim isti broj u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice?

Detaljnije
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.