Da li mogu ceo folder da podelim sa nekim drugim?

Da, veoma lako, pomoću opcije Podeli.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.