Da li je moguće aktivirati limit u romingu?

Limit u romingu se aktivira na liniji, na vaš zahtev. Predstavlja maksimalni novčani iznos kojim se može zadužiti račun za celokupan roming saobraćaj. Za limit u romingu važi ograničenje da se potrošnja u realnom vremenu, za odlazne pozive koji su obavljeni, može pratiti samo u mrežama operatora koji podržavaju CAMEL v2 protokol. Spisak opertaora koji podržavaju CAMEL protokol možete dobiti preko KAM-a ili pozivom na broj 0800/123 123. Limit za roming može se aktivirati samo na linijama koje generišu roming saobraćaj zaduživanjem poslovnog postpejd računa.

Roming uslugu moguće je aktivirati :

  • u I korisničkom profilu
  • u II i III korisničkom profilu sa aktivnom uslugom VPN roming.

Po dostizanju 100% limita u romingu, nemate mogućnost ostvarivanja saobraćaja u romingu do kraja meseca, izuzev uz kupovinu roming tarifnih dodataka ili uz povećanje limita u romingu.
Limit za roming ne sme biti veći od limita po liniji.

Informišite se o svim mobilnim uslugama.

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak