Praćenje i administracija

Jednostavno i brzo ažuriranje podataka, mogućnost kreiranja prijemnice/otpremnice sa bilo kog uređaja.

Ekonomično i racionalno

Optimizacija procesa unutar silo-ćelija, broj eleviranja zrna sveden je na minimum. Obezbeđena velika ušteda električne energije.

Prevencija i zaštita

Kontrola optimalnih uslova uskladištenog useva, smanjen rizik od pojava bolesti i skladišnih štetočina.

Evidencija i pristup

Dostupnost informacija o popunjenosti silo-ćelija, temperaturi i vlažnosti semena na svim nivoima putem mobilne aplikacije omogućena je u svakom trenutku.

Pametne sonde

Mernim sondama prenose se informacije o temperaturi- zrnene mase silo-ćelija na osnovu kojih se određuje vreme eleviranja.

Viši stepen sigurnosti

24-časovni nadzor uskladištenog useva, uvid u njegovo stanje povezano sa sistemom alarmiranja za ranu detekciju pojave bolesti kao i predlog mera za rešenje nastale situacije.

Očuvanje kvaliteta semena

Smanjenim brojem eleviranja mehanička oštećenja semena se svode na minimum a kvalitet ostaje nepromenjen.

Želite rešenje prilagođeno vašoj kompaniji?

Želite rešenje prilagođeno vašoj kompaniji?

Tu smo za sva vaša pitanja i sugestije

Pitajte nas

Popunite kontakt formu

Korisnička podrška

Besplatno pozovite 0800 123 123 za poslovne korisnike

Zakažite sastanak