Profil grupacije

Pored „Telekom Srbija“ a.d. Beograd kao matičnog privrednog društva, deo grupacije čine sledeća povezana pravna lica: Telekom Srpske a.d. Banja Luka (i/ili Mtel a.d. Banja Luka), mtel DOO Podgorica, Telus a.d. Beograd, TS:NET B.V. Amsterdam, HD-WIN d.o.o. Beograd (TV Arena Sport), mts banka a.d. Beograd, GO4YU d.o.o. Beograd, mts AntenaTV d.o.o. Beograd, mts D.O.O. i Društvo za projektovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd (YUNET INTERNATIONAL d.o.o.).

Učešće „Telekom Srbija“ a.d. Beograd u kapitalu povezanih pravnih lica:

  • „Telekom Srpske“ a.d., Banja Luka 65%
  • „m:tel“ d.o.o., Podgorica 51%
  • „Telus“ a.d., Beograd 100%
  • TS:NET BV, Amsterdam 100%
  • HD-WIN d.o.o., Beograd 51%
  • mts banka a.d. Beograd 82,45%.
  • GO4YU d.o.o. Beograd 83,57%
  • mts AntenaTV d.o.o. Beograd 50%
  • mts D.O.O. 100%
  • YUNET INTERNATIONAL d.o.o. 82,026%