Evropska investiciona banka pruža podršku digitalizaciji u Srbiji

  • Kredit EIB-a Telekomu Srbija će unaprediti kapacitet, pokrivenost i kvalitet 5G i 4G mobilnih usluga u Srbiji
  • Projekat će ubrzati digitalnu transformaciju srpske ekonomije i pružiti podršku nacionalnim prioritetima u pogledu digitalizacije koji su utvrđeni Digitalnom agendom za Srbiju
  • Od 2020. godine, EIB grupa je uložila 195 miliona evra u razvoj savremene digitalne infrastrukture u Srbiji

Evropska investiciona banka (EIB), banka Evropske unije, obezbediće kredit u iznosu od 70 miliona evra Telekomu Srbija za uvođenje 5G telekomunikacione mreže i proširenje postojeće 4G mreže širom Republike Srbije. Kredit EIB-a će omogućiti da 60% građana Srbije dobije pristup najsavremenijoj 5G mreži i da se pogodnosti 4G mreže prošire tako da budu pristupačne skoro svim građanima.

Kredit EU banke unaprediće kvalitet digitalne infrastrukture u zemlji, proširiti pogodnosti brzog interneta na korisnike mobilne i fiksne-bežične mreže koji žive i rade u ruralnim područjima i podstaći inovacije, a pritom će povećati otpornost države na krize poput one izazvane pandemijom COVID-19. Nove i unapređene 5G i 4G mreže će omogućiti domaćim kompanijama da ponude napredne digitalne usluge, povećaju svoju konkurentnost i produktivnost i ubrzaju razvoj privatnog sektora.

Od 2020, Evropska investiciona banka uložila je 195 miliona evra u tri projekta u Srbiji, kojima se potpomaže digitalna transformacija kao jedan od zajedničkih prioriteta EU i Srbije. To obuhvata investiciju od 125 miliona evra u digitalizaciju srpskih škola i malih i srednjih preduzeća. Ova banka predstavlja vodećeg finansijera projekata digitalizacije u Evropskoj uniji i partnerskim zemljama širom sveta.

Ljiljana Pavlova, potpredsednica EIB-a zadužena za poslovanje u Srbiji, izjavila je: ,,Naša investicija u širenje 5G i 4G mobilnih mreža u Srbiji predstavlja veliki doprinos Tima Evropa ka bržoj digitalnoj transformaciji srpske ekonomije. To je ulaganje u bolji kvalitet života, veću konkurentnost i nove poslovne prilike za domaće firme. Brza i efikasna digitalna tranzicija i ulaganje u informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i prateću infrastrukturu podstiču inovacije i doprinose zelenoj, održivoj, cirkularnoj i klimatski stabilnoj Srbiji. To su potporni stubovi moderne ekonomije, kao i njene sposobnosti da stvara nova radna mesta i uvećava prihode. Konačno, ovim kreditom se naglašava uloga EIB-a kao ključnog investitora u digitalizaciju Srbije, a podjednako i u razvoj države u celini – dve uloge na koje smo posebno ponosni i čijem smo očuvanju duboko posvećeni.“

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, izjavio je: ,,Izuzetno nam je zadovoljstvo što nas je Evropska investiciona banka, najvažnija finansijska institucija Evropske unije, prepoznala kao ključnog tržišnog lidera u regionu i odabrala za partnera sa kojim će investirati u razvoj 5G mreže i unapređenje 4G mreže u Srbiji. Ugovor koji smo potpisali sa EIB doprineće ubrzanju digitalne transformacije svih sektora u zemlji, što je od ključne važnosti za dalji napredak i razvoj naše privrede. Takođe, zahvaljujući partnerstvu sa EIB, Telekom Srbija omogućiće brži i lakši pristup internetu stanovnicima kako urbanih, tako i ruralnih delova naše zemlje i time obezbediti uslove za ubrzanje digitalne transformacije društva u celini. Ovakva partnerstva daju nam potvrdu da smo odabrali pravu strategiju razvoja naše kompanije, koja inovativnim pristupom u svakom momentu svojim korisnicima obezbeđuje najkvalitetnije usluge.“

Emanuel Žofre, šef Delegacije EU u Srbiji, izjavio je: ,,Evropska unija je ubedljivo najveći investitor u Srbiji: ne postoji nijedan drugi akter, koji je u stanju da podrži modernizaciju Srbije i razvoj njene infrastrukture onako kako to čine EU i EIB – na tako transparentan i fer način, u takvom obimu i pod tako povoljnim finansijskim uslovima. Samo nekoliko časova nakon što je Evropska unija otvorila klaster 4 pristupnih pregovora sa Srbijom, ovaj novi kredit još jedanput pokazuje na koji način EU može da podrži političke reforme svojim snažnim finansijskim kapacitetom. Bolja povezanost će imati velike konkretne uticaje na građane i preduzeća u Srbiji: bolji kvalitet života, više radnih mesta i poslovnih prilika.”

Bolji, bezbedniji i ultra-brzi mobilni internet u Srbiji

Investicijom EIB-a će se finansirati bolji pristup ultra-brzim mobilnim broadband servisima, povećanje mrežnog kapaciteta, pokrivenosti i kvaliteta servisa putem najnaprednije telekomunikacione opreme. EIB će finansirati korišćenje fizičke infrastrukture, aktivne radio-pristupne mreže, nadogradnju prenosne mreže i proširenje optičkog interneta na više od 1000 mobilnih lokacija u Srbiji.

U skladu sa osnovnim ciljevima Digitalne agende EU, EIB je posvećena pružanju podrške rastućem data saobraćaju u Evropi ulaganjem u brzi internet, mobilne mreže i cloud računarstvo. Banka pruža finansijsku i tehničku ekspertizu za projekte koji doprinose ovim ambicijama, kako u EU, tako i šire.

Samo tokom 2020. godine, EIB je pružala podršku malim preduzećima, startapovima i većim preduzećima, kao i javnom sektoru, kako bi pospešila digitalizaciju i inovacije. EIB finansiranje je omogućilo jačanje novih modela digitalnog poslovanja, lansiranje u svemir 60 satelita koji omogućavaju broadband internet i obezbedilo 2,6 miliona novih pretplata na 5G servise.