Izmena mesečnih naknada za NBA pakete

Od 22. septembra 2021. primenjuje se nova cena mesečne naknade za 3 - Game Choice i mts Game Choice NBA paket.

Obaveštavamo korisnike NBA League Pass paketa da će od 22. septembra 2021. doći do izmene koja se odnosi na cenu mesečne naknade za 3 - Game Choice i mts Game Choice paket. Izmena se odnosi na postojeće i nove korisnike ovih paketa.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.