Fox News, novi kanal informativnog sadržaja

U okviru mts TV ponude, od 30. oktobra 2020. godine, dostupan je kanal Fox News na poziciji 661 privatnim korisnicima u okviru Osnovnog, Start, Plus i Max paketa, kao i poslovnim korisnicima u okviru Biz TV Osnovnog paketa i Osnovnog i Mini paketa za hotele.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.