Izmena cene usluge Siguran Net

Obaveštavamo korisnike da će se od 1. jula 2024. primenjivati nova cena za uslugu Siguran Net.
Nova cena u iznosu od 119, 00 dinara mesečno će se primenjivati za sve postojeće i nove korisnike usluge Siguran Net.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.