Obaveštenje o promeni naziva TV kanala

Obaveštavamo korisnike iris TV-a, da je od 8. 3 .2024. kanal FEM 3 promenio ime u TV2 Klub. TV kanal je dostupan na poziciji 677 u okviru iris TV-a.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.