mSAT TV – kanali u okviru dodatnih paketa koji više neće biti u ponudi

Korisnicima m:SAT TV - a od 29. 05. 2023. neće biti na raspolaganju TV kanal M2 i Muzsika (u okviru Mađarskog dodatnog paketa) i TV kanal Minimax (u okviru Rumunskog
dodatnog paketa). Ovi TV kanali od navedenog datuma više neće biti u ponudi m:SAT TV dodatnih paketa.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.