Radio LOLA

Radio LOLA je od 11.1.2023. g. dostupan korisnicima.
Logo_Lola_Vector_300x169.png

• U okviru iris TV ponude na poziciji 853, paketi: Osnovni (Radio kanali), Start, Plus, Max, Biz Start, Biz Plus, Biz Max, HCS Start, HCS Max

• U okviru ponude Supernove na poziciji 438, paketi: Super TV start, Super TV plus, super TV biz start, super TV biz plus, HCS Start, HCS Max

U ponudi Supernove izvršena je renumeracija sledećih kanala:
Kanal CMC sa pozicije 438 pomeren je na 439.
Kanal Jugoton pomeren je sa pozicije 439 na 440.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.