Prekid u emitovanju kanala

Kanal KA TV ne emituje program.

  • IrisTV pozicija 568
  • Supernova pozicija 668
Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.