Pickbox Now paket obaveštenje

Obaveštavamo vas da se od 01.10.2022. ukida Pickbox Now iz osnovnih paketa Plus i Max i za privatne i za poslovne korisnike iris TV usluge, ali ostaje dostupan kao dodatni paket koji korisnik može aktivirati po mesečnoj naknadi od 575 dinara i u okviru iris TV i iris GO usluge.

Vaš ekran se trenutno deli sa agentom.